Co nowego?
IV Ranking Gmin Lubuskiego Trójmiasta za 2008 r.
Redaktor: Krzysztof Chmielnik   

Szanse wciąż realne

To już IV Ranking Gmin Lubuskiego Trójmiasta. W pierwszym, za 2005, ujęliśmy 14 gmin, w drugim, za 2006, uczestniczyło już 18 gmin. Ponieważ udział w rankingu był dobrowolny, nie wszystkie gminy przysyłały nam ankiety. Ranking Gmin Województwa Lubuskiego za 2007 i 2008, realizowany przez Stowarzyszenie DWR (wydawcę miesięcznika Puls) w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego, objął już wszystkie (19) gminy Lubuskiego Trójmiasta.

Czytaj
 
Samorząd lokalny bliżej obywatela - zamierzenia
Redaktor: Katarzyna Maksymczak   
 

Opracujemy dokumenty zawierające procedury, które stworzą informacyjny ład na poziomie lokalnym. Stworzymy narzędzia komunikacji pomiędzy służbami publicznymi a obywatelami. Mieszkańcy będą mieli w większym stopniu dostęp do informacji publicznej, a przez to możliwość kontroli władzy i wpływania na decyzje o kierunkach rozwoju swoich małych ojczyzn. Planujemy pięć ściśle ze sobą powiązanych inicjatyw.

 

Dofinansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  
Czytaj
 
Lubuskie Trójmiasto - jak to zrobiliśmy?
Redaktor: Katarzyna Maksymczak   

Image Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Idea Lubuskiego Trójmiasta zrodziła się kilka lat temu. Integracja trzech sąsiednich gmin: Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli zainicjowana została przez środowisko intelektualne non-profitowego miesięcznika PULS. Integracja samorządów kontynuowana była przez Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój, przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi z regionu oraz lokalnymi samorządami, a przyniosła interesujące efekty w postaci powołania Stowarzyszenia Gmin "Lubuskie Trójmiasto" (2006 rok). Powstały wspólne inwestycje infrastrukturalne, projekty gospodarcze, wspólne zabiegi na rzecz rynku pracy oraz wspólne inicjatywy kulturalne.

Czytaj
 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci